„Przestrzeń wariantów służy nam jako szablon, określa sposób, w jaki powinno przejawiać się materialne urzeczywistnienie. Wyobraź sobie ciemny las i człowieka z latarką. Człowiek idzie przez gąszcz i oświetla niewielki obszar wokół siebie.

Urzeczywistnienie występuje jako plama światła. Cały ciemny las to przestrzeń wariantów, a oświetlony obszar to urzeczywistnienie wariantu na danym obszarze. A co jest „oświetleniem”? Co materializuje wariant szablonu?

By odpowiedzieć na to pytanie, musimy obrać jeszcze jeden punkt wyjścia. W naszych czasach nie podlega już dyskusji fakt, że myśl jest czymś materialnym. Rzeczywistość jawi nam się w dwóch postaciach: z jednej strony byt określa świadomość, a z drugiej istnieją niepodważalne dowody, że jest odwrotnie. Myśl jest nie tylko motywem działania człowieka, ale wywiera również bezpośredni wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Na przykład nasze najgorsze obawy z reguły się ziszczają.
Oczywiście można dyskutować, czy ma tu miejsce materializacja myśli, czy po prostu przeczucie nadciągających nieprzyjemności. Rzeczywiście wiele jest niejasności i niejednoznaczności w zjawiskach paranormalnych. Nie znaczy to jednak, że można ignorować dany przejaw rzeczywistości.

Istnieje wiele faktów potwierdzających bezpośredni wpływ myśli na otaczającą nas rzeczywistość.

Tak czy inaczej, świadomość człowieka kształtuje jego los. W niniejszej książce mowa właśnie o tym, w jaki sposób to się dzieje. Jako punkt wyjściowy przyjmiemy następujące twierdzenie: emisja energii myśli materializuje potencjalny wariant. Mamy pełne prawo tak postąpić, ponieważ rzeczywistość przejawia się w formie, w której jest określana
przez świadomość.

Potwierdzeniem tego są nie tylko fakty z życia codziennego, ale i doświadczenia fizyki kwantowej. Sam mechanizm wzajemnego oddziaływania emisji myśli i przestrzeni wariantów nie ma dla nas zasadniczego znaczenia.

Po dziś dzień pozostaje niewyjaśnione, czy przepływ informacji odbywa się na energetycznym czy jakimkolwiek innym poziomie. Dla wygody przyjmiemy, że emisja energii myśli „oświetla” określony sektor przestrzeni wariantów i w rezultacie wariant uzyskuje materialne ucieleśnienie. Emisja, podobnie jak sektor, posiada określone parametry.

Emisja myśli odnajduje swój sektor, wariant rzeczywistości, i w ten sposób okazuje się, że świadomość określa rzeczywistość.
Nie należy tylko zapominać, że jest to zaledwie jeden z wielu przejawów
rzeczywistości.”
Musisz przeczytać tę książkę.