Dajemy ludziom dokładnie to, czym sami jesteśmy przepełnieni.
Nie można ofiarować czegoś, czego nie mamy.